Tournament Result

2016

1/24  SCKF Memorial Kendo Tournament

IMG_8849

 

 

 

 

 

 

1st  Place : Mamiya -Sensei

2st Place : Hana Yamamoto , Makoto Yamamoto , Yuma Kato

Best 8 : Daichi Sakai , Fumi Kato

 

8/6  Nikkei game Kendo Tournament

IMG_6917

 

 

 

 

 

 

4Dan up Division

3rd: Minoru Segawa

3Dan Division

2nd :Shota Sugeta

3rd : Takahiro Shimada ,Yuma Kato

2Dan Division

2nd : Branden McNeil

3rd : Fumi Kato

1Dan Division

2nd : Hiroshi Kikuchi

Team Division

Adult

2nd : Fumi Kato, Takeshi Yamamoto

 

 

3/1  Yuhi-hai Universty Kendo Tournament

2015-Yuhihai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kento Uehara (UC Barkeley)

Gaku Sasaki  (UC Irvine)

 

 

2/1  Mori-Hai Kendo Tournament

2015-Morihaipics-1000

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2013

2012

2011